Persian Papers in Conference
 1. حسن نقی زاده , کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت , بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حسن نقی زاده , نهضت عاشورا وضرورت مقابله باتحریفها , عاشورا ، انقلاب ، انتظار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. حسن نقی زاده , مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد , همایش بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. سعید نمازی زادگان , مجید غیور مبرهن , حسن نقی زاده , بررسی آثار تغذیه بر ابعاد شناختی خلقی و رفتاری انسان از نظر قران، حدیث و علم پزشکی , همایش ملی قران و علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حسن نقی زاده , اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم , نختین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
Papers in Conference
Persian Papers in Journal

 1. مرضیه رستمیان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده , روش های به کار گیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹
 2. سیدابوالقاسم حسینی زیدی , حسن نقی زاده , سیدمرتضی حسینی , گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل , آموزه های قرآنی , دوره ( ۱۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۷۰
 3. محمد خامه گر , حسن نقی زاده , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴-۲۷
 4. علیرضا آزاد , احمد واعظی , حسن نقی زاده , «نقد روش گرایی» از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر , فلسفه و کلام , دوره ( ۹۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۳۰
 5. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵۵-۸۷
 6. حسن نقی زاده , مرضیه روستا , بررسی روایات نحوست روز دوشنبه , حدیث پژوهی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۵۳-۱۷۸
 7. حمید ایماندار , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده , سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید , آموزه های قرآنی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱
 8. محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , عباس اسمعیلی زاده , حسن نقی زاده , حمید ایماندار , واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۷-۶۶
 9. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسن نقی زاده , تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی , مهندسی فرهنگی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۲-۹۱
 10. علی صادقی , حسن نقی زاده , سیدکاظم طباطبائی پور , تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی , مطالعات تفسیری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۵-۶۶
 11. مهدی جلالی , حسن نقی زاده , مصطفی فروتن تنها , بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی , مطالعات قرآن و حدیث , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۲۷-۱۵۸
 12. محمد علی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳-۲۶
 13. جلیل قاسمی , عزیزاله فیاض صابری , حسن نقی زاده , تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۹۱-۱۱۱
 14. حسن نقی زاده , حمیدرضا سعیدی , تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت , کتاب قیم , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۴۹-۱۶۹
 15. سهیلا پیروزفر , حسن نقی زاده , ندا خداشناس فیروز آبادی , درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی» , کتاب قیم , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷-۳۱
 16. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۹۳-۱۲۰
 17. محسن دیمه کارگراب , محمدحسن رستمی , حسن نقی زاده , سیدمحمد امام زاده , بن مایه های تفسیری-کلامی امامت در قصص قران در کلام شیخ مفید , آموزه های قرآنی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۲۹-۱۴۸
 18. علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی , حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳-۲۱
 19. زکیّه زارع باقی آبادی , عباس اسمعیلی زاده , حسن نقی زاده , معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریم , مشکوه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۶۰-۷۳
 20. مرضیه موحدی محصل طوسی , محمود مهرمحمدی , علیرضا صادق زاده قمصری , حسن نقی زاده , اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 21. یونس دهقانی فارسانی , سیدکاظم طباطبائی پور , حسن نقی زاده , مهدی جلالی , بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبری , مطالعات قرآن و حدیث , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹۱-۱۱۶
 22. مجتبی نوروزی , حسن نقی زاده , سیدمحمد مرتضوی , بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۵۰-۷۰
 23. محمد مصطفائی , حسن نقی زاده , عباس جوارشکیان , غلامرضا رئیسیان , نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۹۹-۱۲۰
 24. حسن نقی زاده , سعیده سادات موسوی نیا , بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال , علوم حدیث , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۰۴-۱۲۸
 25. ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮﺣﺪی ﻣﺤﺼﻞ ﻃﻮﺳﻲ , ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی , ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدق زاده , حسن نقی زاده , نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۳۷-۱۵۷
 26. مرتضی ایروانی نجفی , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده , بی بی حکیمه حسینی دولت آباد , آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی) , آموزه های قرآنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳-۲۳
 27. سعید نمازی زادگان , حسن نقی زاده , مجید غیور مبرهن , نغمه مخبر , بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 28. محمد قربان زاده , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , سیدکاظم طباطبائی پور , تسامح در سند روایات طبی , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۸۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۸۳-۱۰۴
 29. علیّه رضاداد , سیدکاظم طباطبائی پور , حسن نقی زاده , جستاری درباره اصطلاح حدیث قوی , علوم حدیث , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۴۶-۱۶۵
 30. احمد قرائی سلطان آبادی , سعید نظری توکلی , حسن نقی زاده , علی حقی , درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۷-۷۱
 31. حسن نقی زاده , فاطمه کرمی , روایات تفضیل در اصول الکافی، هم ساز یا ناسازگار , علوم حدیث , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۷-۸۹
 32. محمد خامه گر , حسن نقی زاده , چالش نخستین نزول , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۳۴-۱۵۵
 33. محمد خامه گر , حسن نقی زاده , چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) , پژوهش های قرآنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۳۴-۱۵۵
 34. حسن نقی زاده , اکرم ده پهلوان , بررسی دیدگاه های سه مفسر در مساله خلق اعمال (زمخشری - فخر رازی - طبرسی) , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۶۶
 35. مهدی آریان فر , حسن نقی زاده , بررسی و نقد سند و متن حدیث (کنز مخفی) , علوم حدیث , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۷۱-۱۸۷
 36. مرتضی عرب , حسن نقی زاده , بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان , کتاب قیم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۴۷-۱۷۰
 37. رضا حق پناه , حسن نقی زاده , درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصول , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۶۹-۹۶
 38. مجتبی نوروزی , حسن نقی زاده , مفهوم شناسی موافقت و مخالفت حدیث با قرآن , علوم حدیث , دوره ( ۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۷-۶۰
 39. حسن نقی زاده , اکرم ده پهلوان , اراده خدا نسبت به افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی , اندیشه دینی , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱-۲۷
 40. حسن نقی زاده , سعیده سادات موسوی نیا , بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین , علوم حدیث , دوره ( ۵۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۷۲-۸۹
 41. حسن نقی زاده , تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا» , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۱۶۵-۱۸۹
 42. حسن نقی زاده , علیه رضاداد , مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها , مشکوه , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۱۰۷-۱۲۵
 43. حسن نقی زاده , اخبار طینت , مطالعات اسلامی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵
 44. حسن نقی زاده , اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن , مطالعات اسلامی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵
 45. حسن نقی زاده , حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۴, صفحه ۱۵۳-۱۷۶
Papers in Journal

 1. maryam hojjat farsangi , Hasan Naghizadeh , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Mohammad Ali Rezai Kermany , Exploring the strategies proposed by Quran and Psychology for dealing with despairs , EN , Mediterranean Journal of Social Sciences , Volume ( 7 ) , 2016-6, Pages 28-35
 2. hassan shojaebahar , Sayyed Hossain Sayyed Mosavi , Hasan Naghizadeh , Implications of Urwatel Wusqa from the Perspective of Interpreters: Emphasis on the Ideas Presented by the Author of Bayān al-sa'ādah Tafsir , EN , International Journal of Humanities and Cultural Studies , Volume ( 10 ) , 2016-2, Pages 1720-1732
 3. Hasan Naghizadeh , Mahdi Arianfar , Morteza Irvani Nagafi , A Critical analysis of Quranyun's Perceptions about The writing , EN , Cumhuriyet Science Journal , 2015-7
 4. Farahnaz Vahidian , Hasan Naghizadeh , Gholamreza Raeisian , Shi‘a Rijali Views of Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri , EN , Journal of Shi‘a Islamic Studies , Volume ( 1 ) , 2014-3, Pages 5-21